Välkommen till frukostmöte för näringslivet

Vi vill informera om stadens pågående insatser och även ge möjlighet till återkoppling. Vi kommer även att ta upp aktualiteter kring nya stadskärnan.

Under mötet kommer möjlighet att ges för att diskutera tankar kring att inrätta ett näringslivsråd där kommunen och näringslivet tillsammans kan skapa ett forum för dialog och kunskapsöverföring. Tillsammans vill vi skapa en levande stad och värderar därför era synpunkter och inspel högt.

Medverkande:

· Stefan Bergström, kommunstyrelsens första vice ordförande, ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden och ordförande i exploaterings och näringslivsutskottet
· Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande
· Jan Eriksson, stadsdirektör
· Nico Werge, kommunikations- och näringslivschef
· Sara Widås, projektledare, Sundbybergs Nya stadskärna

Näringslivsfrukosten kommer att genomföras digitalt, via Teams. Till alla anmälda skickas en länk några dagar före evenemanget.

Varmt välkommen!
Kommunikations- och näringslivsavdelningen


Datum: Torsdag den 11 mars 2021
Tid: Kl. 8.00-9.00
Plats: Digitalt - Till alla anmälda skickas en länk några dagar före evenemanget.  

Klicka här för att anmäla dig! Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 5 mars 2021