Välkommen till frukostmöte för näringslivet

Pandemin har ändrat på många villkor, för oss alla. Hur har det påverkat Sundbyberg och hur starkt står vi trots pandemin? Och hur fortsätter vi att utveckla företagsklimatet i staden?

Välkommen till ett digitalt frukostmöte!

Representanter från Sundbybergs stad berättar om året som har gått och tankar framåt. Vi tar bland annat upp hur vi fortsätter att utveckla stadens företagsklimat och den kommunala servicen till näringslivet. Vi kommer också att uppdatera om vad som är på gång i stadskärnan.

Medverkande:

  • Stefan Bergström, kommunstyrelsens första vice ordförande, ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden och ordförande i exploaterings och näringslivsutskottet
  • Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande
  • Jan Eriksson, stadsdirektör
  • Nico Werge, kommunikations- och näringslivschef
  • Sara Widås, projektledare, Sundbybergs Nya stadskärna


Eventet kommer att genomföras digitalt. Kallelse med länk skickas dagen före eventet till alla som anmält sig.

Datum: Tisdag den 24 november
Tid: Kl. 8.30-9.30
Plats: Digitalt - länk skickas dagen före eventet

Klicka här för att anmäla dig!länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 9 november 2020