Så påverkar skärpta corona-råd Sundbyberg

Uppdatering: de skärpta allmänna råden har förlängts och gäller till den 13 december.

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Stockholm, beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län. Syftet är att begränsa spridningen av Covid-19, som nu ökar kraftigt i regionen. Nedan finns råden samt information om hur det påverkar Sundbybergs stads verksamheter.

Vi har alla ett personligt ansvar för att bidra till att begränsa smittspridningen. Pandemin är inte över och vi behöver hålla i och hålla ut för att fler inte ska insjukna, för att skydda personer i riskgrupper och för att fler inte ska vårdas på sjukhus. Tack för att du orkar och hjälper till!
Följande lokala allmänna råd införs nu inom Stockholms län utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Du bör:

 1. Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Arbeta hemifrån om du har möjlighet. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, kan fortfarande ske.
 2. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym med undantag för nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek. Verksamheter uppmanas också att vidta åtgärder för att minimera antalet besökare för att undvika trängsel.
 3. Avstå från att delta möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 4. Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

För Sundbybergs stads verksamheter innebär de skärpta allmänna råden vissa förändringar:

Äldreomsorgen

 • Träffpunkterna för äldre håller fortsatt stängt.
 • Besök på äldreboenden är fortsatt tillåtna, men vi påminner om restriktioner och rutiner som gäller och nödvändigheten av användning av skyddsutrustning.

Skolor och förskolor

 • Skolor och förskolor håller fortsatt öppet, men med vissa inskränkningar.
 • Vårdnadshavare uppmanas att komma en och en för att hämta/lämna. Vi tar inte emot utomstående besök i verksamheterna.
 • Vi undviker verksamhet utanför skolan utom det som är obligatoriskt tex simundervisningen.
 • Vi uppmuntrar till utomhusvistelse så mycket det går.

Beslut som gäller hela kultur- och fritidsförvaltningen

 • All gruppverksamhet i stadens lokaler, arrangemang, aktiviteter kurser och liknande som riktar sig till vuxna ställs in, såväl den som förvaltningen arrangerar och den som föreningar/företag arrangerar.
 • Beslutet gäller inte verksamhet som enbart utförs utomhus.
 • Även verksamhet, arrangemang, aktiviteter, kurser eller liknande som riktar sig till barn men där vuxna måste vara med för att genomföra verksamhet ställs in. Detta gäller både verksamhet i egen regi och verksamhet i föreningars regi. Föreningar debiteras inte för de tider som ställs in.
 • Verksamhet som riktar sig till barn och unga upp till och med 15 år (Födda 2005 eller senare) där vuxna inte behöver vara med får genomföras. Då uppmanas medföljande vuxen att lämna barnet utanför lokalen där verksamheten sker och inte gå in.
 • All uthyrning till privatpersoner och övriga personer ställs in. Inställda tider debiteras ej.

Biblioteken

 • Datorerna och möjligheter till kopiering och scanning kommer att vara stängda, däremot kommer man att kunna göra utskrifter från mobil.
 • Studierummen stängs.
 • Alla stolar plockas undan.
 • Samtliga aktiviteter för vuxna och barn med föräldrar ställs in.
 • På biblioteket i Signalfabriken är ingången från torget stängd och besöksgränsen är 20 personer. Endast entréplanet kommer att vara öppet, böcker kan efterfrågas i receptionen och hämtas av personal.

Kulturskolan/Kulturcentrum

 • Aggregat stänger sin verksamhet för fysiska besök.
 • Fortsatt inomhusundervisning för deltagare upp till och med 15 år (födda 2005 eller senare).
 • Gruppundervisning för deltagare från 15 år och uppåt genomförs utomhus om möjligt.
 • Individuell undervisning för deltagare från 15 år och uppåt genomförs digitalt, så långt det är möjligt.
 • På Kulturcentrum möbleras det om för att ta bort möjligheten att vistas längre perioder i foajén.
 • Personer som inte deltar i någon verksamhet uppmanas vänta utanför Kulturcentrum.

Fritidsgårdar

 • Fortsätter att hålla öppet med en begränsning för antalet personer som får vistas i lokalerna.
 • All programverksamhet ställs in. Enklare aktiviteter kan eventuellt genomföras - om det är möjligt att hålla fysisk distans.

Simhallen

 • Simhallen håller öppet. Simhallen fryser dock alla periodkort och autogiron. Personer som har kort och som vill simma kan öppna upp sina kort.
 • Bastun i simhallen hålls stängd.
 • Fiket i simhallen stängs och borden i simhallens entré tas bort för att undvika att personer vistas i lokalen under längre perioder.

Övrig idrottsverksamhet

Allmänhetens åkning i ishall stängs.

Senast uppdaterad 19 november 2020