Kampanj mot våld i nära relationer

Varje år uppmärksammas arbetet mot våld i nära relationer i den landsomfattande kampanjen ”En vecka fri från våld”. Målet är att synliggöra och öka kunskapen om relationsvåld - inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relationer pågår året runt men belyses extra under november månad.

Det görs med informationsinsatser och ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram för personal som möter utsatta och jobbar förebyggande i sitt arbete.

Samarbete över kommungränser

Detta år tar dessutom kommunerna i nordväst Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands-Väsby ett gemensamt krafttag i samband med den återkommande kampanjen mot våld i nära relation. I år sätts också ett särskilt fokus på relationsvåld ur barn- och ungas perspektiv och kampanjen pågår under hela november.

Fördelarna med att göra detta tillsammans är flera. Samarbetet ger kommunernas anställda inom socialtjänst, skola och fritid möjlighet att ta del av ett fullmatat program för kompetensutveckling. Gemensamma föreläsningar och workshops öppnar också upp för samverkan och idéutbyte kommunerna emellan.

Personal får utökad kunskap

– I Sundbybergs stad arbetar vi med att öka kunskapen om våld i nära relationer genom att utbilda personal, säger Kristina Ryding, samordnare för våld i nära relationer på social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Flera enheter inom vår förvaltning har börjat ställa frågan om våld på rutin till sina brukare.

– Vi vidareutvecklar också hjälpen och stödet till våldsutsatta vuxna och barn och erbjuder sedan flera år tillbaka behandling för våldsutövare med syfte att våldet ska upphöra, säger Kristina Ryding.

Läs mer på www.sundbyberg.se/vinr

Senast uppdaterad 4 november 2020