Nattarbete på Järnvägsgatan 2–3 november

Trafikverket planerar arbeta natten till den 3 november på stora delar av Järnvägsgatan men också på Fredsgatan, Starrbäcksgatan och Esplanaden. I samband med detta stängs Järnvägsgatan av för genomfartstrafik mellan Fredsgatan och Ursviksvägen.

Nattarbetet består i att ställa ut avstängningar och arbetsområden inför de omfattande ledningsarbeten. De förberedande arbetena är ett led i Trafikverkets byggnad av järnvägstunneln och en förutsättning för utvecklingen av Nya stadskärnan.

Aktuell och detaljerad information om planerade nattarbeten hittar du på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats.

Järnvägsgatan stängs av mellan Fredsgatan och Ursviksvägen

Nu börjar en längre resa mot kortare restider och en sammanlänkad stadskärna. Trafikverket behöver flytta många och djupt liggande ledningar i Järnvägsgatan och planerar börja omfattande arbeten på sträckan mellan Esplanaden och Löfströms allébro.

Tidigare nyhet – Järnvägsgatan stängs av mellan Fredsgatan och Ursviksvägen.
Arbeten på Järnvägsgatan och hur du kan påverkas.

Aktuell information om Trafikverkets pågående arbeten

Aktuell och detaljerad information hittar du på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats.

Om du inte hittar svar på din fråga, var vänlig kontakta Trafikverkets kontaktcenter telefon 0771-921 921. De har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 28 oktober 2020