Järnvägsgatan kommer stängas mellan Fredsgatan och Ursviksvägen

Järnvägsgatan, Sundbyberg

Nu börjar en längre resa mot kortare restider och en sammanlänkad stadskärna. Trafikverket behöver flytta många och djupt liggande ledningar i Järnvägsgatan och planerar börja omfattande arbeten på sträckan mellan Esplanaden och Löfströms allébro. Det innebär att trafiksituationen också förändras där i början av november.

Arbetet kommer delas upp i två områden Fredsgatan–Ursviksvägen och Esplanaden–Fredsgatan. Järnvägsgatan kommer att stängas av för genomfartstrafik på sträckan Fredsgatan–Ursviksvägen. De förberedande arbetena med ledningsomläggning på sträckan beräknas pågå till 2022.

Karta över Trafikverkets arbetsområde på Järnvägsgatan mellan Esplananden och Ursviksvägen.

Klicka på kartan för att förstora bilden.

Vilka arbeten planerar Trafikverket göra?

Trafikverkets arbete med att flytta ledningar i Järnvägsgatan behövs för att senare kunna bygga järnvägstunneln. Vissa ledningar ligger djupt i marken och nära husväggen. Då behövs en spont det vill säga en stödkonstruktion för att hålla marken på plats när de gräver, schaktar, djupt.

Under 2021–2022 planerar Trafikverket att fortsätta med arbeten öster om Esplanaden, men dessa arbeten är ännu i planeringsskede. Trafikverket kommer uppdatera information på sin webbplats om dessa arbeten så snart de är färdiga med planeringen.

Utrymning av parkeringsplatser

Parkeringsplatser på främst Järnvägsgatan, men även Fredsgatan och Starrbäcksgatan behöver i samband med arbetena utrymmas. Det finns skyltning på berörda sträckor att parkeringsplatser på gatan ska vara utrymda den 3 november 2020.

Boendeparkering i området Centrala Sundbyberg

Just nu pågår ett arbete med att se över möjligheten att utöka antalet boendeparkeringsplatser i centrala Sundbyberg samt angränsande områden genom att justera regleringen av zoner och tider.

Vi ska även undersöka möjligheten till att vissa gator kan undanhållas service nattetid till förmån för boendeparkering, dock behöver genomfartsgator behålla service nattetid. Servicetid på natten har flera funktioner bland annat drift, renhållning samt snöröjning.

Vi undersöker också möjligheten till att anordna nya parkeringsplatser för boendeparkering med tillstånd för ”Centrala Sundbyberg” inom Hästhagen och Duvbo, som skulle kunna underlätta framkomlighet och minska trängsel i de centrala delarna.

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan sedan byggs i centrala Sundbyberg. Trafikverket har ett omfattande kontrollprogram och ställer krav på skonsamma byggmetoder, men det kommer att låta och vara trångt på många platser under lång tid. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.

Senast uppdaterad 3 november 2020