Sturegatan förbereds för dubbelriktad busstrafik

Parkerade bilar på Sturegatan, Sundbyberg.

Sturegatans körbana kommer under hösten att breddas och anpassas för att busstrafiken ska kunna köra i båda riktningar. Trafikverket behöver komma åt att flytta ledningar i Järnvägsgatan och på sikt kommer busstrafiken flyttas till Sturegatan.

Trafikverket planerar att starta sina arbeten natten till fredag den 16 oktober mellan klockan 00:00-06:00.

De kommer ställa ut arbetsområden inför breddning av Sturegatan på sträckan Fabriksgränd-Lysgränd samt utanför Allaktivitetshuset, Sturegatan 10. Anpassning av Sturegatan sker i etapper. Nästa etapp är sträckan mellan Brunnsgatan-Rosengatan. Arbetena beräknas pågå till december 2020.

Arbetet sker huvudsakligen i parkeringsraden och påverkar inte trafiken. Parkeringsplatser tas bort och parkering hänvisas till omgivande gator samt garage som är öppet för allmänheten, infart Rosengatan. Parkeringsplats för rörelsehindrade flyttas inom kvarteret längs Sturegatan.

När arbetet med breddningen är klar kommer tillfälliga parkeringsplatser finnas på tillgängliga ytor tills att busstrafiken flyttas från Järnvägsgatan till Sturegatan.

Det är ännu inte beslutat när busstrafiken flyttas från Järnvägsgatan till Sturegatan. Trafikverket återkommer med mer information på sin webbplats Länk till annan webbplats. så snart de vet mer.

Framkomlighet under byggtid

Under byggtid kommer Sturegatans gångbanor i huvudsak vara framkomliga med undantag för områden där Trafikverket ska förbereda för tre nya busshållplatser. Där kommer gående tillfälligt att ledas om och hänvisas till gångbana på andra sidan Sturegatan.

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs. Under tiden det stora infrastrukturprojektet och stadsutvecklingsprojektet pågår i centrala Sundbyberg påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.

Mer information

Arbeten på Sturegatan inför dubbelriktad busstrafik

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs ut Länk till annan webbplats.

Projekt Sundbybergs nya stadskärna Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 1 december 2020