Pedagoger i Sundbybergs stad i fokus på Världslärardagen

Jan Eriksson, stadsdirektör i Sundbybergs stad intervjuas på Världslärardagen av Lärarförbundet Sundbyberg.

Jan Eriksson, stadsdirektör i Sundbybergs stad intervjuas inför Världslärardagen av Lärarförbundet Sundbyberg

Både Sundbybergs stadsdirektör Jan Eriksson och Marie Truedsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen uppmärksammar lärarna och lärarnas arbete i samband med Världlärardagen.

Världslärardagen har precis uppmärksammats på bred front. I Sundbybergs stad pågår ett ständigt utvecklingsarbete som syftar till att höja undervisningens kvalitet i grundskola och gymnasium.

– Under ett par år har vi fokuserat på metoder som forskning visat är framgångsrika. Nu tittar vi närmare på tillgängligt lärande, säger Marie Truedsson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Varje år delas det också ut stipendium till årets lärare i både förskola och skola. Stipendiaten ska ha utvecklat sitt arbetssätt på så sätt att det leder till ökad inlärning samt förbättrade resultat för eleverna.

– Jag tycker det är viktigt att det finns en dag varje år återkommande där man också kan hedra och lyfta fram alla lärare både i Sverige och internationellt för de fantastiska insatser som görs och för den betydelsen som lärare har för utveckling av samhället och som jag brukar säga: att förverkliga drömmar hos våra barn, säger Jan Eriksson, stadsdirektör i Sundbybergs stad.

Sundbybergs stads skolor har även ett pågående utbyte mellan lärare inom hela EU. Staden står värd för ett par besök om året med lärare från olika EU-länder och stadens lärare gör också besök i andra EU-länder. Förutom nu under pandemin förstås.

– Det är viktigt att vi i Sverige försöker att påverka på det sättet som vi kan göra genom internationella kontakter och att försöka nå ut med utbyte och så vidare. Och att man träffas och naturligtvis lär av varandra, för att vi har säkert mycket att lära ut, men också en del att lära av andra länder, säger Jan Eriksson.

Världslärardagen 5 oktober riktar strålkastarljuset mot lärarnas arbete och fina insatser. Det är ett arbete som pågår dag ut och dag in. Men kanske inte alltid får den uppmärksamhet som arbetet förtjänar.

– Sakta men säkert rör vi oss framåt i vår resultatutveckling, vilket är till det bästa för våra elever, och det är så klart våra pedagogers förtjänst, säger Marie Truedsson.

Senast uppdaterad 7 oktober 2020