Gatubelysningen kontrolleras under oktober

Under oktober kommer stadens entreprenör att åka runt på inspektionsrundor för att kontrollera att all belysning fungerar som det ska. Det innebär att gatubelysningen är tänd även under dagen.

God belysning är viktigt för trafiksäkerheten, framkomligheten och för att våra gator och parker ska vara mer överblickbara och kännas trygga. Det gäller speciellt under den mörka höst- och vinterperioden.

Inspektionsrundorna görs i hela staden och avverkas områdesvis.

Trasiga lampor?

Vi är mycket tacksamma om du hjälper till att hålla Sundbyberg upplyst genom att anmäla fel som rör gatubelysningen till oss. Använd formuläret för att felanmäla länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (välj kategori Gator, parker och renhållning).

Senast uppdaterad 1 oktober 2020