Nu är bron utbytt i Igelbäckens naturreservat

Bron som går över Igelbäcken några hundra meter ifrån Kymlingelänken har ersatts av en ny.

Den gamla gång- och cykelbron var sliten och nedgången, så vi var tvungna att byta ut den. Den nya bron har ökad bärighet för att klara av att lättare driftfordon kör över den.

I och med den nya bron har tillgängligheten och framkomligheten ökat väsentligt. Så här såg bron ut tidigare.

Senast uppdaterad 14 september 2020