Stockholmsenkäten: Ökat bruk av alkohol och narkotika och ohälsa bland unga sundbybergare

Användning av tobak, alkohol och narkotika ökar bland Sundbybergs killar i årskurs 9. Narkotika är mer tillgängligt och fler elever i nian och i årskurs 2 på gymnasiet använder snus. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan bland niorna. Positivt är att fler gymnasietvåor verkar må bättre än för två år sedan. Det visar resultatet av Stockholmsenkäten som är en enkätundersökning som besvaras av elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 vartannat år. Syftet med undersökningen är att över tid följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och levnadsvillkor samt att ge underlag till förebyggande insatser och bidra till ökad kunskap.

Årets mätning visar på en ökad användning av tobak, alkohol och narkotika för killar i årskurs 9 jämfört med 2018 års siffror samtidigt som fler killar i årskurs 9 upplever psykisk ohälsa. Den positiva trenden sedan 2014 med färre andel killar i årskurs 9 som röker tobak dagligen eller ibland, inte dricker alkohol och ofta tycker att det är riktigt härligt att leva, är därmed bruten.

Enkäten visar att andelen som uppger att de någon gång använt narkotika har ökat hos både killar och tjejer i årskurs 9 och i gymnasiet jämfört med 2018 års siffror. Förändringen är som tydligast för eleverna i nian där 10 % uppger att de någon gång använt narkotika jämfört med 3 % i 2018 års enkät. Trenden med större tillgängligheten av narkotika fortsätter. Var fjärde person av de elever i nian som inte har använt narkotika svarar att de har haft möjligheten att prova. Bland gymnasieeleverna uppger 43% att de har haft möjligheten att prova.

- Attityder gentemot narkotika har förändrats de senaste tio åren. Ungdomar idag har en mer tillåtande attityd och tillgängligheten ökar. Detta ställer större krav på oss att arbeta med insatser för att påverka attityder och normer som är lika viktigt som att arbeta med att informera elever och föräldrar om de effekter på hälsa och social utveckling som följer med ökad narkotikaanvändning, säger Arash Sajadi, utvecklingsledare på Sundbybergs stad.

När det kommer till psykiska ohälsa visar årets enkät att elever i årskurs 9 upplever större grad av psykisk ohälsa, medan gymnasieelever uppger att de mår bättre jämfört med 2018 års siffror. I gymnasiet upplever en större andel att det är riktigt härligt att leva (68% jämfört med 53% för 2018) samtidigt som färre upplever sig ledsna och deppiga utan att veta varför (25 % jämfört med 37 % för 2018). Särskilt märkbart är den positiva förändringen hos tjejer men syns även tydligt hos killar. Resultaten för eleverna i årskurs 9 visar däremot att färre tycker att det är riktigt härligt att leva (67 % jämfört med 72 % för 2018) samtidigt som fler är ledsna och deppiga utan att veta varför (30 % jämfört med 23 % år 2018). Särskilt märkbar är den negativa förändringen hos killar.

Snusandet har ökat hos både killar och tjejer i nian och på gymnasiet. För killar i nian är andelen som snusar (18 %) den högsta noteringen sedan 2006 och för tjejer i tvåan är andelen som snusar (13 %) den högsta noteringen någonsin. Att det är allt fler som snusar kan bero på det så kallade tobaksfria snuset som har blivit mer populärt. Snuset är vitt och marknadsförs i en mängd olika smaker som kan tänkas locka ungdomar. Trots att produkterna är tobaksfria innehåller de oftast nikotin, som är ett starkt beroendeframkallande gift.

Senast uppdaterad 9 september 2020