Sundbybergs stad förbättrar trafiksäkerheten

Staden genomför ett antal åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten vid järnvägsövergången mellan Esplanaden och Järnvägsgatan. Anledningen är att vi sett ökade trafikproblem vid den aktuella korsningen den senaste tiden.

Staden har i veckan utfört linjemålning, så kallad kubmålning, i korsningen norr om järnvägen och kommer även förstärka med skyltar med texten ”Blockera ej korsningen”.

Trafikverkets entreprenör Svevia har på stadens uppdrag förstärkt målningen vid företrädesplikt, så kallade ”hajtänder”, även på den östra sidan av korsningen.

Staden fortsätter sin samverkan med Trafikverket och har dialog om eventuellt ytterligare åtgärder för att öka tydligheten för alla som använder järnvägsövergången.

Staden har övervägt att stänga korsningen för biltrafik, men den lösningen fungerar inte på kort varsel för räddningstjänsten.

När järnvägen läggs i tunnel och vi får en sammanlänkad stadskärna, är en av alla fördelar att denna plankorsning försvinner.

På Trafikverkets webbplats finns mer information om plankorsningar. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDär kan du kan även få svar på vanliga frågor om plankorsningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 8 september 2020