Oförutsedd förslitning på fjärrvärmeledning

Arbete med fjärrvärmeledning på Sturegatan

Före sommaren informerade vi om Trafikverkets planer för ledningsarbeten i Sturegatan vid Esplanaden. Under sommaren gjorde ledningsägaren en besiktning inför arbetet och upptäckte att fjärrvärmeledningar och kammare var slitna och i sådant skick att ett större reparationsarbete var nödvändigt.

Placeringen av fjärrvärmeledningar och kammare medförde ett utökat arbetsområde och att Sturegatan behövde stängas av för genomfartstrafik mot Esplanaden. Arbetet beräknas bli klart under oktober.

Tidigare nyhet om Trafikverkets planer för ledningsarbeten i Sturegatan vid Esplanaden.

För mer detaljer om tider och omfattning länk till annan webbplats(trafikverket.se).länk till annan webbplats

Stora och komplexa projekt

I stora, komplexa projekt såsom Trafikverkets projekt Mälarbanan och Sundbybergs nya stadskärna planerar vi noggrant för att inte påverka mer än nödvändigt, men vi befinner oss i en tät stadsbebyggelse. Det innebär att det kommer att märkas, synas och höras när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs.

Under tiden det stora stadsutvecklingsprojektet i centrala Sundbyberg pågår, påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns. En del arbeten går inte att förutse och kan behöva snabb hantering, för att inte orsaka större påverkan i senare skede. Trafikverket och Sundbybergs stad arbetar aktivt för att minimera denna typ av ändringar och att ge boende, verksamma och alla andra som är beroende av staden så god framförhållning inför arbeten som möjligt.

Senast uppdaterad 8 september 2020