Mellersta Hallonbergen - Rissneleden

Nu byggs Rissneleden, Östra Madenvägen samt Gesällvägen om för att göra det säkrare för trafikanter och gatunätet tydligare.

Avstängningar för första etappen av ledningsarbeten längs med Rissneleden har nu genomförts. Ledningsarbetena börjar i cirkulationsplatsen och fortsätter sedan västerut längs vägen.

Gesällvägen stängs av och Rissneleden förses sträckvis med signalreglerad skytteltrafik. Ombyggnaden sker etappvis till och med sommaren 2022.

Läs mer om planerna här.

Här finner du gällande TA-plan Pdf, 2.4 MB. (trafikanläggningsplan).

Senast uppdaterad 7 september 2020