Nattarbete - spolning av vattenledningar i centrala Sundbyberg

Nu är det dags för en renspolning av ledningsnätet i centrala Sundbyberg. Spolningen är ett förberedande arbete inför att Sundbyberg Avfall och Vatten AB ska leda om vattnet före järnvägen läggs i tunnel. Arbetet görs nattetid under fem veckor, med start i början av september.

Senast uppdaterad 3 september 2020