En timmes fri parkering förlängs till årsskiftet

För att stötta handeln och restaurangerna under coronapandemin beslutade krisledningsnämnden i våras att införa en timmes gratis parkering i affärsnära lägen, det vill säga i parkeringszon B. Nu förlängs det till 31 december efter ett enigt beslut i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

– Vi gör det vi kan för att underlätta för våra lokala handlare under coronapandemin, säger stadsmiljökommunalrådet Stefan Bergström (C).

Beslutet att förlänga möjligheten till fri parkering under en timme i affärsnära lägen görs även för att invånarna ska undvika trängsel i kollektivtrafiken. Många kan behöva använda bilen i den rådande situationen för att ta sig till affärer och apotek.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att avstå onödiga resor i kollektivtrafiken gäller fortfarande.

Använd mobilappar

Du måste använda mobilapparna Easypark eller Parkster för att få en timmes gratis parkering. Logga in som vanligt i appen och välj den områdeskod som visas på skylten. Då genereras en timmes fri parkering automatiskt och sedan ordinarie parkeringsavgift, det vill säga 20 kronor/timme.

Det finns en spärrtid på 15 minuter efter avslutad parkeringstid på taxazon B. Det innebär att det måste gå 16 minuter efter att du har avslutat din parkering innan du kan parkera på en annan gata med taxazon B.

Du kan inte använda parkeringsautomaterna för att få den första timmen gratis.

Ta ditt ansvar i den rådande situationen!

Tänk på att om du handlar och rör dig ute – ta ditt ansvar för att inte sprida viruset! Du måste vara helt frisk och det är viktigt att du håller ett ordentligt avstånd till andra, även i kön i butiken.

Läs protokollet från Krisledningsnämndens möte den 26 mars 2020PDF

Senast uppdaterad 2 september 2020