Frågor och svar om coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen i Sundbybergs stad

Obs! En nyare version av informationen finns här

Så här arbetar vi inom äldreomsorgen och hemtjänsten i Sundbybergs stad för att minska spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Har ni några smittade inom äldreomsorgen?

Vi har haft konstaterade fall av covid-19 både på äldreboenden och bland hemtjänstkunder. Nu kan vi testa både kunder/boende och medarbetare i större omfattning så fort vi misstänker smitta och har i nuläget (augusti 2020) inga smittade. Vi har också testat och fått bekräftat antikroppar hos både boende och personal.

Vilka boenden är drabbade?

Det har funnits konstaterad covid-smitta på våra boenden under våren. Vi informerar inte allmänt om vilka boenden eller avdelningar det gäller, detta för att smittade personer inte ska gå att identifiera. När någon har blivit smittad hör vi av oss direkt till den personens anhöriga. Vi informerar också de som bor på samma avdelning och deras anhöriga.

Vad händer vid misstänkt smitta/när någon är smittad

När en person på ett äldreboende misstänks ha covid-19 är det boendets sjuksköterska som gör en första bedömning. Efter ordination av läkare testas sedan personen via Region Stockholm eller via boendets sjuksköterska.

Om någon konstateras vara smittad av covid-19 vårdas den personen enligt särskilda rutiner. Så länge personen inte behöver sjukhusvård akut stannar den på boendet och får sin omvårdnad där. Alla boenden har också tillgång till läkare.

Kunder till hemtjänsten vänder sig till 1177 vårdguiden eller sin vårdcentral vid misstänkt smitta för rådgivning och eventuell testning. Hemtjänsten behandlar alla med misstänkt smitta som smittade vad gäller hygienrutiner.

Hur undviker ni att smitta sprids?

Alla äldreboenden och hemtjänstutförare har sedan tidigare tydliga rutiner för hygien som alla medarbetare fått utbildning i och följer. Rutinerna gäller för hela Region Stockholm. Rutinerna gäller allt ifrån arbetskläder till skyddsutrustning. Vi följer noga de rekommendationer som kommer från Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Staden har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för detta.

Coronaviruset sprids framförallt genom hostningar och nysningar och kontakt mellan personer. Vi gör allt för att minimera denna risk:

  • Personal inom både hemtjänst och äldreboenden använder visir i nära kontakt med boende och kunder, även om det inte finns konstaterad smitta.
  • Personal får inte arbeta vid minsta tecken på symtom. Blir man sjuk under arbetsdagen går man hem på en gång.
  • Personer på äldreboende som känner sig sjuka ska hålla sig på sitt rum/i sin lägenhet.
  • Personer med konstaterat smitta stannar på sina rum/i sina lägenheter och får all omvårdnad där. I möjligaste mån får de sin omvårdnad av samma personal. Det gäller både äldreboenden och hemtjänst.

Besöksförbudet fortsätter att gälla på alla äldreboenden

Besöksförbud gäller på alla äldreboenden efter beslut från regeringen. Beslutet är förlängt till 30 september 2020.

Precis som tidigare kan anhöriga göra besök om det finns mycket särskilda behov, men bara efter att ha haft kontakt med boendets sjuksköterska eller chef.

Om du tar med din anhöriga från boendet till exempel hem till dig kommer din anhöriga att behöva vara i karantän 14 dagar när hen kommer tillbaka.

Det kan vara svårt att inte få hälsa på eller få besök som man är van vid. Vi uppmuntrar alla att hålla kontakten med sina närstående via telefon där det är möjligt. På alla äldreboenden finns surfplattor (Ipad) som kan användas för att hålla kontakten. Kontakta boendet för att komma överens om en tid.

Möjlighet finns att träffas utomhus

Om din anhöriga bor på ett äldreboende kan du boka besök utomhus på våra särskilda besöksplatser. Kontakta boendet för att planera besöket.

Läs mer om hur ett möte går till på våra säkra mötesplatser. Word, 71 kB, öppnas i nytt fönster.

För att kunna ses ute på annan plats behöver ni hålla ett avstånd på två meter och inte ses vid minsta tecken på sjukdomssymtom. Det går till exempel inte att köra någon i rullstol med tillräckligt avstånd eller hålla i någon som behöver stöd för att kunna gå.

Slutar ni ta emot nya personer på äldreboendena nu?

Vi fortsätter att ta emot personer som blivit beviljade en plats på äldreboende. Nya personer som flyttar in på äldreboende provtas och behandlas som misstänkt smittade de första 14 dagarna som en ytterligare försiktighetsåtgärd.

Om det finns smitta på något boende görs individuella bedömningar som utgår både ifrån vilken situation boendet har och vilka behov som finns hos den som behöver flytta in. Vi arbetar självklart för att minska risken för smittspridning även här genom att hålla isär friska personer och personer med konstaterad smitta.

Vad gör ni för att säkerställa att verksamheten kan vara igång?

Vi har säkerställt tillgången på personal och har anställt löpande för att täcka upp behoven. Om du är intresserad av att jobba inom äldreomsorgen hittar du lediga jobb på sundbyberg.se/ledigajobb Länk till annan webbplats.

Tillgången till material och skyddsutrustning är också viktig. Staden har ett beredskapslager som räcker i cirka en månad. Utöver det köper varje enhet in skyddsutrustning efter behov.

Senast uppdaterad 29 september 2020