Eldningsförbud upphör i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12:00 den 31 augusti 2020.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Information om att elda säkert i naturen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 1 september 2020