Flera cyklister på väg

Cyklingen ökar i Sundbyberg

Cyklingen har ökat med 17 procent under mars-juni 2020 jämfört med samma period 2019. Det visar statistik som sammanställts från de automatiska cykelräknare som finns på fem platser i staden.

Robert Gremalm på trafikenheten tror att ökningen delvis beror på att många ville undvika kollektivtrafiken under coronapandemin.

Tabell: Cyklism i Sundbyberg under pandemin

Cyklismen har ökat med 17 procent maj-juni 2020 jämfört med samma period 2019.

Källa: Sundbybergs stads fem automatiska cykelräknare

– Troligtvis beror ökningen på den fleråriga satsning staden har gjort med hållbart resande, infrastrukturförbättringar samt ett ökat intresse för cykling i samhället generellt, säger Robert Gremalm.

Stadens arbete för att fler ska resa hållbart utgår från mobilitetsprogrammet Pdf, 10.9 MB., som antogs av kommunfullmäktige 2017. I programmet kan du läsa mer om hur staden planerar och arbetar för att det ska vara enklare, säkrare och mer attraktivt att ta cykeln.

Stefan Bergström, stadsmiljökommunalråd

– Det är bra både för miljön och folkhälsan att allt fler cyklar. Vi ska fortsätta satsa på att bygga ut cykelnätet, också för fotgängarnas skull så de slipper trängas med cyklister på gångbanor och trottoarer, säger Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd.

Senast uppdaterad 31 augusti 2020