Bangatan tillfälligt avstängd

Bangatan avstängd för genomfartstrafik från Esplanaden

Trafikverkets arbete med ledningar runt om Signalfabriken fortsätter och denna etapp innebär att Bangatan är tillfälligt stängd för genomfartstrafik från Esplanaden.

Bangatan beräknas vara avstängd till början av oktober 2020. Arbetet med ledningar på Bangatan beräknas fortsätta till början av december 2020.

Aktuell och detaljerad information om arbetet på Esplanaden och Bangatan hittar du på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats.

Så påverkas framkomligheten

Alla entréer längs Bangatan är tillgängliga och Bangatan nås via infart från Sundbybergs torg. Lastzon finns kvar och infart för transporter till fastigheter på Bangatan sker via Sundbybergs torg. Parkeringar längs med Bangatan tas bort.

Parkeringsplats för rörelsehindrade på Esplanaden flyttas till Vasagatan.

Esplanaden är framkomlig med ett öppet körfält i riktning Vasagatan mot Järnvägsgatan. Cyklister hänvisas till körbanan på Esplanaden.

Gående och cyklister från Järnvägsgatan hänvisas att gå och leda cykeln förbi arbetsområdet på Esplanaden för att nå Vasagatan.

Aktuell information om Trafikverkets pågående arbeten

Aktuell och detaljerad information hittar du på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats.

Om du inte hittar svar på din fråga, var vänlig kontakta Trafikverkets kontaktcenter telefon 0771-921 921. De har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 2 maj 2022