Sturegatan stängs för genomfartstrafik mot Esplanaden

Vy österut över Sturegatan sett från Esplanaden

Den 20 augusti stängs Sturegatan tillfälligt av för genomfartstrafik mot Esplanaden. Trafikverket planerar arbeta med fjärrvärmeledningar i Sturegatan mellan Esplanaden och Brunnsgatan.

Trafikslag som normalt passerar Sturegatan mellan Brunnsgatan och Esplanaden kommer att ledas om. Sturegatan är öppen för dubbelriktad trafik mellan Brunnsgatan och Rosengatan. Gående kan passera arbetsområdet och alla entréer ska vara tillgängliga. Cyklister uppmanas att leda cykeln förbi arbetsområdet eller välja annan väg.

Se tidigare nyhet om tillfällig avstängning av Sturegatan.

Begränsad framkomlighet på Järnvägsgatan

Eftersom busstrafiken flyttas till Järnvägsgatan blir även den dubbelriktad på sträckan Rosengatan och Esplanaden. Det kommer att finnas så kallade bevakade övergångsställen med trafiksignaler på Järnvägsgatan i höjd med Stationsgatan.

Aktuell information om Trafikverkets pågående arbeten

Aktuell och detaljerad information hittar du på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats.

Om du inte hittar svar på din fråga, var vänlig kontakta Trafikverkets kontaktcenter telefon 0771-921 921. De har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 21 augusti 2020