Nattarbete på Järnvägsgatan och Sturegatan

Sturegatan, Sundbyberg

Mellan 17–21 augusti planerar Trafikverket utföra förberedande trafikåtgärder på Järnvägsgatan och Sturegatan nattetid. Sturegatan kommer i samband med detta att stängas av tillfälligt för genomfartstrafik från och med torsdag kväll den 20 augusti.

Nattarbetena kan ibland upplevas störande. De förberedande trafik-åtgärderna görs för att sedan kunna arbeta med fjärrvärmeledningar
i Sturegatan.

Aktuell och detaljerad information om planerade nattarbeten och trafikavstängningar hittar du på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats.

Sturegatan stängs av tillfälligt för genomfartstrafik

Från och med torsdag kväll den 20 augusti stängs Sturegatan tillfälligt av för genomfartstrafik. Arbetsområdet kommer att vara mellan Esplanaden och Brunnsgatan. Det innebär att Sturegatan dubbelriktas mellan Brunnsgatan och Rosengatan. Gående kan passera och alla entréer ska vara tillgängliga. Cyklister uppmanas att leda cykeln förbi arbetsområdet eller välja annan väg.

Eftersom busstrafiken flyttas till Järnvägsgatan blir även den dubbelriktad på sträckan Rosengatan och Esplanaden.

Sturegatan blir dubbelriktad mellan Rosengatan och Brunnsgatan. Järnvägsgatan blir dubbelriktad mellan Rosengatan och Esplanaden.

Sturegatan blir dubbelriktad mellan Rosengatan och Brunnsgatan. Järnvägsgatan blir dubbelriktad mellan Rosengatan och Esplanaden.

Förändrade busshållplatser, lastzoner och parkeringsplatser

Busstrafiken på Sturegatan kommer under tiden arbetet pågår att ledas om till Järnvägsgatan och där gå i båda riktningarna. Det innebär att fler parkeringsplatser på Järnvägsgatan tas bort, för att ge plats åt busstrafiken. Busshållplatsen på Sturegatan, i närheten av Stationsgatan och tunnelbanan, tas bort tillfälligt. Närmaste bytespunkt mellan buss och tunnelbana blir vid hållplatsen Järnvägsgatan mellan Lysgränd och Fabriksgränd.

Flera parkeringsplatser på Sturegatan tas bort för att göra plats för dubbelriktad trafik, lastzoner och p-platser för rörelsehindrade. Parkering hänvisas till omgivande gator eller parkeringshuset på Rosengatan.

Se Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. för mer detaljerad information om arbetet på Sturegatan.

Aktuell information om Trafikverkets pågående arbeten

Aktuell och detaljerad information hittar du på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats.

Om du inte hittar svar på din fråga, var vänlig kontakta Trafikverkets kontaktcenter telefon 0771-921 921. De har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 13 augusti 2020