Eldningsförbud träder i kraft 13 augusti

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat om eldningsförbud med start 2020-08-13 kl 12.00.

Beslutet gäller tills annat beslut fattas.

Beslutet motiveras av att SMHI:s senaste brandriskprognoser påvisar mycket stor till extremt stor risk för skogsbrand i stora delar av Stockholms län. Beslutet är fattat på inrådan av länets räddningstjänster och med stöd av prognoser tillhandahållna av SMHI.

Senast uppdaterad 13 augusti 2020