Kartbild över Löfströms allé

Tillfälligt stoppförbud på Löfströms allé

3–5 augusti är det förbjudet att stanna och parkera på del av Löfströms allé, se kartbild. Sträckan ska fräsas och asfalteras.

Flera flaggvakter sköter framkomligheten under fräsnings- och asfalteringsarbetet. En flaggvakt står vid rondellen för att hjälpa trafikanter, då de ibland tvingas köra åt "fel" håll.

Vi ber dig att respektera skyltar och anvisningar. Tack för att du visar hänsyn!

Senast uppdaterad 15 juli 2020