Väktarbil cirkulerar för ökad trygghet

För att stärka tryggheten under kvällar och nätter på stadens gator och torg ska en väktarbil cirkulera i Sundbyberg i sommar.

Varje kväll och natt under sommaren kör en väktarbil runt i Sundbyberg. Syftet är att arbeta förebyggande för att skapa trygghet och säkerhet, men också att snabbt kunna uppmärksamma om det behövs insatser från exempelvis polisen.

Väktarbilen arbetar i nära samverkan med bland andra stadens fältverksamhet och polisen. Väktarna har ett socialt uppsökande uppdrag och kommer bland annat finnas tillgänglig vid populära samlingsplatser för ungdomar.

Senast uppdaterad 6 juli 2020