Fotografiskt förevigande av konsten i tunneln

Bilden visar ett av motiven i konstverket Röda mattan som finns i gångtunneln mellan Stationsgatan och Sundbybergs torg. Till höger: fotograf Christin Sylwander med kameran i högsta hugg.

©Mari Pårup/BUS 2020

I slutet av maj arbetade fotograf Christin Sylwander intensivt med att dokumentera det välkända golvet i gångtunneln mellan Stationsgatan och Sundbybergs torg. Konstverket ”Röda Mattan” (2002) av Mari Pårup är ett terrazzogolv med flera karaktäristiska motiv från Sundbyberg; kyrkan, vattentornet, maraboustorken, järnvägsrälsen med mera.

Tack vare Trafikverkets utbyggnad av järnvägstunneln kommer vi så småningom att kunna bygga Nya stadskärnan. På vägen dit tar vi hand om det som finns där idag. I samråd med konstnären Mari Pårup har vi med hjälp av fotograf Christin Sylwander dokumenterat golvet för att i framtiden ha möjlighet att uppföra verket eller delar av verket på nytt sätt.

Bilden visar ett fotomontage med tre motiv hämtade ur konstverket Röda mattan i gångtunneln mellan Stationsgatan och Sundbybergs torg.

Ett urval av de motiv som fotograferades. (fotomontage).© Mari Pårup/BUS 2020

Gångtunneln kommer på sikt att behöva rivas för att ge plats åt järnvägstunneln. Det innebär tyvärr att golvytan och därmed konstverket oundvikligen skadas.

Bilden visar gångtunnelns golv, konstverket Röda mattan i Sundbyberg.

© Mari Pårup/BUS 2020

Senast uppdaterad 14 april 2021