Trafikverkets planerade arbeten under sommaren

Här kommer en sammanfattning av de arbeten Trafikverket planerar göra under sommaren. Aktuell och detaljerad information hittar du alltid på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg

Trafikavstängning på Esplanaden vid Signalfabriken

Under vecka 26 planerar Trafikverket att under en dag stänga av Esplanaden mellan Bangatan och Vasagatan för all trafik. Avstängningen sker för att med hjälp av en stor mobilkran lyfta en brunn i pågående ledningsarbete.

Se Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. för eventuellt uppdaterad information om exakt datum.

Sprängning på Stationsgatan

Trafikverket planerar för sprängning av berg i marken på Stationsgatan från slutet av juni till början av september. Preliminärt startar sprängningarna vecka 27 och beräknas pågå till och med vecka 28. Därefter planerar de spränga igen under vecka 33 till 36. Sprängning planeras ske dagtid och mer detaljerad information om tidpunkter och dagar kommer finnas på Trafikverkets webbplats.

Ett tips är att prenumerera på Trafikverkets störnings-SMS för Sundbyberg Länk till annan webbplats., så får du information och uppdateringar till din mobiltelefon.

Sommaravstängning för tågtrafiken 4–27 juli

Under större delen av juli stänger Trafikverket av järnvägen i båda riktningarna Sundbyberg – Jakobsberg. Från och med lördag den 4 juli klockan 02.30 till natten mot måndag den 27 juli klockan 04.30.

Inga ersättningsbussar kommer passera Sundbyberg, trafikanter hänvisas istället till tunnelbanans blå linje mellan Hjulsta och T-Centralen.

Avstängningen sker för att kunna arbeta i spårområdet på ett säkert och effektivt sätt. För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket arbeta när spåren inte är trafikerade.

Läs mer om Trafikverkets planerade avstängningar Länk till annan webbplats. under 2020.

Flytt av arbetsområde på Esplanaden vid Signalfabriken

Under vecka 31 planerar Trafikverket flytta sitt arbetsområde från gångbanan närmast biblioteket till den andra gångbanan. Parkeringsplatser kan komma att påverkas under tiden arbetet pågår.

Se Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. för eventuellt uppdaterad information om exakt datum.

Planerad rivning av växthus vid Ekbacksgränd

Enligt planering kommer växthusen vid Ekbacksgränd att rivas under sensommaren. Kan dock senareläggas något. Se Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. för eventuellt uppdaterad information.

Planerad ledningsomläggning på Sturegatan

Trafikverket planerar lägga om ledningar i Sturegatan mellan Esplanaden och Rosengatan. Arbetet kommer att ske på södra sidan av Sturegatan och planeras starta i augusti.

Se Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. för eventuellt uppdaterad information om arbetet.

Aktuell information om Trafikverkets pågående arbeten

Aktuell och detaljerad information hittar du på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats.

Om du inte hittar svar på din fråga, var vänlig kontakta Trafikverkets kontaktcenter telefon 0771-921 921. De har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 23 juni 2020