Överklagan pausar nya parkeringsregler i Lilla Ursvik

En medborgare har överklagat till Länsstyrelsen om införandet av parkeringsreglering i Lilla Ursvik. Nu plastas skyltar och parkeringsautomater över.

Överklagan grundar sig på att staden har infört tillfälliga lokala trafikföreskrifter och inte permanenta. Vi ville utreda om de planerade parkeringsytorna behövde justeras innan vi gör dem permanenta, därför bestämde vi att börja med att ha tillfälliga lokala trafikföreskrifter för att efter den 1 september gå över till permanenta, om allt fungerade bra. Samtidigt planerades ett belysningsarbete i området som kanske skulle komma att påverka parkeringsytornas placering.

Länsstyrelsen har nu godkänt överklagan, det vill säga att det inte är möjligt att införa tillfälliga lokala trafikföreskrifter på det sättet som vi gjort.

Vi ska nu analysera beslutet och se om vi ska överklaga. Vår uppfattning är att regleringen har utretts och att det finns ett behov av reglering i området.

Parkeringsautomaterna och skyltar täcks över med plast

Det är inte aktuellt att ta bort skyltning i dagsläget utan vi kommer tillfälligtvis att plasta över skyltarna och parkeringsautomaterna i området, eftersom Länsstyrelsen nu har upphävt föreskrifterna.

Parkeringsövervakningen av området fortsätter som vanligt för att hantera trafikfarliga eller icke tillåtna uppställningar (till exempel i terräng eller mot färdriktningen), men annan planerad övervakning utifrån de upphävda tillfälliga lokala trafikföreskrifterna pausas tills vi vet nästa steg i processen och tills vi har en giltig, uppdaterad, permanent lokal trafikföreskrift.

Senast uppdaterad 10 juni 2020