Avfallsskåp (foto från Savab)

Samråd om nya föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad

Innan de nya föreskrifterna kan antas ställer staden ut förslaget för granskning.

Under tiden 8 juni till 7 september 2020 kommer samråd och utställning att ske. Under den tiden finns det möjlighet för alla att lämna synpunkter på det nya förslaget.

Föreskrifterna ska sedan antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och förslaget är att de ska börja gälla från 1 januari 2021.

Förslaget till nya föreskrifter finns att hämta digitalt här:

Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslaget visas också på följande platser 8 juni till 7 september 2020:

  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7
  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  • Sundbybergs stads webbplats
  • Sundbybergs Avfall och Vatten AB:s (SAVAB) webbplats

Synpunkter kan lämnas på något av följande sätt:

Skriftligt per post senast 7 september 2020 till:

Kommunstyrelsen
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

Ange diarienummer KS-0290/2020 och märk skrivelsen med ”Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad”

Med e-post senast 7 september 2020 till:

kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Ange diarienummer KS-0290/2020 och märk skrivelsen med ”Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad”

Senast uppdaterad 8 juni 2020