Kulturspåret - ny app gör stadens konst levande

Kulturspåret, en ny konstapp fylld med spännande konstupplevelser där du kan uppleva stadens konstverk på ett helt nytt sätt, lanseras idag måndag. Tanken är att göra det lättare och roligare för nybörjare att upptäcka den offentliga konsten i staden.

- Konsten är en viktig del av Sundbybergs kulturliv och bidrar med olika typer av intryck för människors sinnen och tankar. Då kulturen är en central del av vår stads identitet och liv är jag mycket glad att vi på detta sätt kan levandegöra den offentliga konsten., säger Johan Storåkers, ordförande i kulturnämnden i Sundbyberg stad.

Appen finns att ladda ned där appar finns (App store för Iphone och Google Play för androidtelefoner).

Pedagogiken i appen utgår från konstbetraktande snarare än konstkunskap. Ett enkelt tilltal och genom att koppla samman olika konstformer kan konsten upplevas och uppskattas av fler.

- Vi jobbar strategiskt och kreativt med kultur i Sundbyberg. Vi har en fantastisk konstsamling på våra gator och torg, som alla kanske inte är medvetna om. Kulturspåret ska göra att konsten levandegörs och aktiveras så att fler upptäcker och får en fördjupad relation till den, säger Sofie Aspeqvist, kulturchef i Sundbybergs stad.

AKulturspåret är kartbaserad och bjuder bland annat på guidade visningar utifrån olika teman såsom Nakna människor eller Kulturarvsrundan.

Nyfikna kan lära sig mer om konstverken via tillhörande filmer, ljudinspelningar, bilder och texter. Den som vill testa sina kulturkunskaper kan utmana sig själv och andra i frågesport. På sikt är tanken att appen ska byggas ut med fler besöksmål, till exempel litterära skyltar, kulturminnen och gröna platser.

Satsningen är ett samarbete mellan Sundbybergs stad och Statens konstråd, som är med och finansierar projektet.

- Vår offentliga konst är allas och bidrar till att stärka yttrandefriheten. Att Sundbyberg väljer att prioritera arbetet med att kommunicera den offentliga konsten till de som möter den i sin vardag har stor betydelse. Statens konstråd vill gärna lyfta fram det arbetet som ett gott exempel för andra kommuner i Sverige att inspireras av, säger Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Statens konstråd.

Senast uppdaterad 8 juni 2020