Illustrationsplan Örskolan.

Illustrationsplan som visar skolgård. Klicka på bilden för att göra den större.

Granskning av detaljplan Örskolan - skola och idrottshall

Nu inleds granskningen av detaljplanen för bygget av nya skollokaler och idrottshall i Ör. Den pågår mellan 25 maj och 26 juni 2020 och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningsskedet är den sista möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget, kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap.19 § PBL).

Granskningsmöten ordnas den 4 juni kl. 16.00–18.00 i Vardagsrummet, Hallonbergen centrum samt den 15 juni kl. 16.00–18.00 i matsalen, Örskolans tillfälliga paviljonger, Örsvängen/Ursviksvägen.

Vi ber alla deltagare på granskningsmötena att hålla avstånd från varandra - det kommer finnas personal på plats som ser till att det inte blir för många på en gång på liten yta.

Läs mer om detaljplanen här.

Senast uppdaterad 8 juni 2020