Frågor och svar om coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen i Sundbybergs stad

Det nya coronaviruset påverkar stadens äldreboenden och hemtjänstutförare där det finns bekräftade fall.

En nyare version finns här (publicerad 1 september 2020).

Publicerad 20 maj och uppdaterad 17 juni 2020.
En tidigare nyhet publicerades 7 april 2020.

Har ni några smittade inom äldreomsorgen?

Vi har konstaterade fall både på äldreboenden och bland hemtjänstkunder, men endast ett mindre antal fall i nuläget.

Vilka boenden är drabbade?

Det finns/har funnits konstaterad smitta på flera boenden. Vi kommer inte att informera allmänt om vilka boenden eller avdelningar det gäller, detta för att smittade personer inte ska gå att identifiera. När någon har blivit smittad hör vi av oss direkt till den personens anhöriga. Vi informerar också de som bor på samma avdelning och deras anhöriga.

Vad händer vid misstänkt smitta/när någon är smittad

När en person på ett äldreboende misstänks ha covid-19 är det boendets sjuksköterska som gör en första bedömning. Efter ordination av läkare testas sedan personen av vårdpersonal från Region Stockholm.

När någon konstateras vara smittad av covid-19 vårdas den personen enligt särskilda rutiner. Så länge personen inte behöver sjukhusvård akut stannar den på boendet och får sin omvårdnad där. Alla boenden har också tillgång till läkare.

Kunder till hemtjänsten vänder sig till 1177 vårdguiden eller sin vårdcentral vid misstänkt smitta för rådgivning. Hemtjänsten behandlar alla med misstänkt smitta som smittade vad gäller hygienrutiner. Provtagning görs i regel endast om kunden behöver sjukhusvård.

Hur undviker ni att smitta sprids?

Alla äldreboenden och hemtjänstutförare har sedan tidigare tydliga rutiner för hygien som alla medarbetare fått utbildning i och följer. Rutinerna gäller för hela Region Stockholm. Rutinerna gäller allt ifrån arbetskläder till skyddsutrustning. Vi följer noga de rekommendationer som kommer från Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Staden har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för detta.

Personal inom både hemtjänst och äldreboenden använder visir i nära kontakt med boende och kunder, även om det inte finns konstaterad smitta.

Coronaviruset sprids framförallt genom hostningar och nysningar och kontakt mellan personer. Vi gör allt för att minimera denna risk:

  • Personal får inte arbeta vid minsta tecken på symtom. Blir man sjuk under arbetsdagen går man hem på en gång.
  • Personer på äldreboende som känner sig sjuka ska hålla sig på sitt rum/i sin lägenhet.
  • Personer med konstaterat smitta stannar på sina rum/i sina lägenheter och får all omvårdnad där. I möjligaste mån får de sin omvårdnad av samma personal.
  • Besöksförbud gäller på alla äldreboenden fram till 31 augusti 2020 enligt nuvarande beslut.
  • Precis som tidigare kan anhöriga göra besök om det finns särskilda skäl, men bara efter att ha haft kontakt med boendets sjuksköterska eller chef för en bedömning.

Det kan vara svårt att inte få hälsa på eller få besök som man är van vid. Vi uppmuntrar alla att hålla kontakten med sina närstående via telefon där det är möjligt. På alla äldreboenden finns surfplattor (Ipad) som kan användas för att hålla kontakten. Kontakta boendet för att komma överens om en tid.

Kan jag träffa min anhöriga som bor på äldreboende utomhus nu i vår/sommar?

För att kunna ses ute behöver ni hålla ett avstånd på minst två meter och inte ses vid minsta tecken på sjukdomssymtom. Det går till exempel inte att köra någon i rullstol med tillräckligt avstånd eller hålla i någon som behöver stöd för att kunna gå.

Om din närstående bor på ett äldreboende kan du boka besök utomhus på våra särskilda besöksplatser. Kontakta boendet för att planera besöket.

Läsa mer om hur ett möte går till på våra säkra mötesplatser Word, 71 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutar ni ta emot nya personer på äldreboendena nu?

Vi har ett stort och viktigt ansvar att avlasta sjukvården, till exempel för personer som vårdats på sjukhus för covid-19 och behöver tillfriskna mer innan de återvänder hem.

När det gäller att ta emot nya boende görs individuella bedömningar som utgår både ifrån vilken situation boendet har och vilka behov som finns hos den som behöver flytta in. Vi försöker minska risken för smittspridning även här genom att hålla isär friska personer och personer med konstaterad smitta.

Nya personer som flyttar in på äldreboende provtas och behandlas som misstänkt smittade de första 14 dagarna som en ytterligare försiktighetsåtgärd.

Vad gör ni för att säkerställa att verksamheten kan vara igång?

Tillgången på personal är en utmaning när medarbetare måste vara hemma vid minsta tecken på förkylningssymtom. Vi har anställt vikarier för att täcka upp behovet och fortsätter att rekrytera inför sommaren.

Om du är intresserad av att jobba inom äldreomsorgen hittar du lediga jobb på sundbyberg.se/ledigajobb Länk till annan webbplats.

Tillgången till material och skyddsutrustning är också viktig. Tillgången just nu är stabil och vi har ingen materialbrist.

Senast uppdaterad 1 september 2020