Karta över omledningen.

Klicka på bilden för att göra den större.

Gång- och cykeltrafiken mellan Ursvik och Rissne leds om

Den befintliga gång- och cykelbron över Enköpingsvägen behöver rivas för att SL ska kunna utföra förberedande arbeten inför Tvärbanans Kistagren. Nu stängs bron, samtidigt som gång- och cykeltrafiken leds om.

Gång- och cykeltrafiken leds om via korsningen vid Oxenstiernas allé, nya trafikljus installeras där. Vi har satt upp tydliga skyltar med karta på båda sidor. En ny tillfällig gång- och cykelbana anläggs söder om Enköpingsvägen (mellan vägen och McDonalds) och ansluter till befintligt gång- och cykelstråk där tidigare bron landade. Här hittar du en karta som beskriver omledningenlänk till annan webbplats.

När gång- och cykelbron (kallas gc-bron) har rivits inleder SL bygget av en ny spårvägsbro som ska gå över Enköpingsvägen, ovanför vägen på ungefär samma plats där gång- och cykelvägen är idag.

Omledningen kommer att vara kvar tills stadens nya gc-bro står färdig. SL planerar att börja trafikera sträckan till norra Ursvik våren 2022 över den nya spårvägsbron. Vi kan i dagsläget inte ange när gc-bron är färdigbyggd, ambitionen är att den ska vara det året efter öppnandet av Tvärbanans Kistagren till Norra Ursvik.

Den nya gc-bron behöver samordnas med utformningen av den nya kvartersstrukturen på Ursvikssidan som för närvarande är under utredning i planskede. När det arbetet är klart kan gc-bron börja byggas. Det är dessutom inte praktiskt möjligt att bygga både spårvägsbro och gc-bro parallellt.

Läs mer om projektet Tvärbanans Kistagren på Region Stockholms webbsida.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 11 maj 2020