Årets fotgängarstad 2019 - Sundbybergs stad

Sundbybergs stad har utsetts till årets fotgängarstad 2019 av fotgängarnas förening FOT.

Sundbyberg är den gångvänligaste staden 2019. Här tar man på ett tydligt sätt hänsyn till de gåendes olika behov. Under perioden 2016 till 2018 har personskadeolyckorna nästan halverats i Sundbyberg. Under samma period har ändå antal gående ökat i staden.

– Sundbyberg prioriterar gång i sin verksamhetsplanering, säger Sonja Forward, föreningsordförande i FOT.
Detta innebär bland annat att alla gångstråk ska vara framkomliga året om och vara tillgängliga för alla. Staden har också satsat på säkra skolvägar och med det ett ökat antal elever som kan ta sig till och från sin skola.

– Vi hoppas att denna utmärkelse kan inspirera andra kommuner att lyfta fram fotgängarna i sitt planeringsarbete, säger Sonja Forward.

Sundbyberg är Sveriges minsta stad till ytan och det bor nästan 6000 personer per kvadratkilometer.

– Det är då extra viktigt att vi kan röra oss som fotgängare runtomkring i Sundbyberg. Vi tackar för utmärkelsen och kommer fortsätta jobba för att det ska vara lätt att gå och åka rullstol här i Sundbyberg, säger Stefan Bergström, stadsmiljökommunalråd i Sundbybergs stad.

Senast uppdaterad 8 maj 2020