Nya parkeringsregler införs i Lilla Ursvik

1 juni 2020 införs ett generellt parkeringsförbud i villaområdet Lilla Ursvik. Det innebär att du endast får parkera på en sträcka som är markerad med vägmärket P.

På gatorna närmast Ursviks motionsspår införs parkeringsavgift klockan 08.00–21.00 på vardagar. Det är parkeringstaxazon E. Norr om Stjärnvägen–Sevens väg är det gratis att parkera. Se karta Pdf, 672.3 kB..

Servicedagar införs också. Från 1 november till och med 15 maj klockan 08.00–16.00 är det förbjudet att parkera på den veckodag som skylten vid parkeringsplatsen anger.

Varför införs nya regler?

Eftersom staden fått synpunkter från boende i området och själva konstaterat att infartsparkeringen ökat i området tog stadsmiljö- och tekniska nämnden beslut i april 2019 att införa lokala parkeringsregleringar i området.

Det är staden som är ansvarig för trafikmiljön och ser kontinuerligt över trafikflöden och parkeringssituationen runt om i Sundbyberg. Staden har bedömt behovet av en förändring av parkeringsreglerna i Lilla Ursvik och stadsmiljö- och tekniska nämnden har tagit beslutet att införa nya parkeringsregler.

Syftet är att tydliggöra var parkering kan ske, så att framkomligheten och trafiksäkerheten prioriteras, säkerställs och förbättras i området. Detta är viktigt för alla, men särskilt viktigt att säkerställa för räddningstjänsten och arbetsfordon. Det är viktigt att du kontrollerar skyltningen noga innan du parkerar.

När börjar de nya reglerna att gälla?

1 juni 2020 påbörjas parkeringsövervakning i området.

Här kan du läsa beslutet från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde Länk till annan webbplats. från 2019

Senast uppdaterad 8 juni 2020