Nya parkeringsregler införs i Lilla Ursvik

1 juni 2020 införs ett generellt parkeringsförbud i villaområdet Lilla Ursvik. Det innebär att du endast får parkera på en sträcka som är markerad med vägmärket P.

På gatorna närmast Ursviks motionsspår införs parkeringsavgift klockan 08.00–21.00 på vardagar. Det är parkeringstaxazon E. Norr om Stjärnvägen–Sevens väg är det gratis att parkera. Se kartaPDF.

Servicedagar införs också. Från 1 november till och med 15 maj klockan 08.00–16.00 är det förbjudet att parkera på den veckodag som skylten vid parkeringsplatsen anger.

Varför införs nya regler?

Eftersom staden fått synpunkter från boende i området och själva konstaterat att infartsparkeringen ökat i området tog stadsmiljö- och tekniska nämnden beslut i april 2019 att införa lokala parkeringsregleringar i området. Syftet är att tydliggöra var parkering kan ske, så att framkomligheten och trafiksäkerheten prioriteras, säkerställs och förbättras i området. Detta är viktigt för alla, men särskilt viktigt att säkerställa för räddningstjänsten och arbetsfordon. Det är viktigt att du kontrollerar skyltningen noga innan du parkerar.

När börjar de nya reglerna att gälla?

1 juni 2020 påbörjas parkeringsövervakning i området.

Här kan du läsa medborgarförslaget och beslutet från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträdelänk till annan webbplats från 2019.

Senast uppdaterad 14 maj 2020