Möjligheten att utfärda slutbetyg för vuxenutbildningen (Komvux) förlängs ett år

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) under den rådande coronakrisen, har regeringen beslutat om en ändring. Ändringen innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Senast uppdaterad 27 april 2020