Bild på utropstecken

Viktig påminnelse – trängsel får inte förekomma på serveringar

Alla måste hjälpas åt för att minska risken för smitta. Om det redan är fullt på restaurangen – gå inte dit.

Den som driver livsmedelsverksamhet måste se till att trängsel inte uppstår i lokaler, uteserveringar eller i köer. Du som noterar trängsel kan hjälpa till genom att berätta det du sett till personalen. Då kan personalen oftast få till en snabb rättelse och du har bidragit till att minska smittspridningen.

Ibland är det inte möjligt eller så har du redan hunnit gå förbi utan att reflektera över trängseln. Då kan du informera oss genom att fylla i vårt formulär.

Vad händer när vi fått in din anmälan om trängsel

Vi tar hand om alla inkomna anmälningar. Inspektörer kontaktar företagaren och uppmanar till rättelse. Uppmaningen följs upp med ett kontrollbesök och i de allra flesta fall har företagaren rättat till bristerna. Noterar vi att det fortfarande finns risk för smittspridning, har vi ett samtal med företagaren om vad mer som behöver göras och återbesök efterföljer. Visar det sig att trängsel kvarstår lämnar vi ärendet vidare till smittskyddsläkaren som kan besluta om att stänga verksamheten.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens regler här Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 29 april 2020