Sprängningsarbeten Ladugårdsgatan/Gamla Enköpingsvägen

Vår entreprenör JVAB kommer att utföra sprängningsarbeten utmed Gamla Enköpingsvägen under perioden 4 maj-5 juni mellan kl. 07.00-16.00

JVAB har utfört fastighetsbesiktning och sätter upp vibrationsmätare på utvalda fastigheter. Information sätts även upp i portarna till berörda hus.

Senast uppdaterad 22 april 2020