Eldning avråds i Stockholms län

På grund av de senaste dagarnas varma väder och torka avrådes eldning i skog och mark.

Eld som sprider gnistor kan snabbt leda till en okontrollerad brand. Därför avråder Storstockholms brandförsvar från eldning. Beslutet gäller hela länet från och med onsdag 22 april.

Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att du bör vara extra försiktig och helst avstå från att elda.

Eldningsförbud kan beslutas hastigt

Observera att ett eldningsförbud kan beslutas hastigt och det är därför viktigt att du är uppdaterad om läget. Beslut om eldningsförbud fattas av Länsstyrelsen för respektive län. För att veta vad som gäller kan du ringa Storstockholms brandförsvars automatiska telefonsvarare på telefon 08-454 83 39.

Läs mer på Storstockholms brandförsvars webbplatslänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 april 2020