Traditionellt studentfirande ställs in för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län

De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län samt Håbo kommun ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi.

Detta är ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet gick ut med den 14 april. Beslutet har fattats av alla kommuner som ingår i den regionala gymnasieregionen och omfattar både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

– Vi har ju alla varandras elever i länet och det är därför viktigt att vi har en gemensam hållning i denna fråga, säger Marie Truedsson, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundbybergs stad.

Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av Covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att minimera sociala kontakter och förbud mot folksamlingar över 50 personer ligger delvis till grund för beslutet.

Om det trots detta går att ordna någon alternativ form av avslutningsceremoni, till exempel digital mösspåtagning eller betygsutdelning i betydligt mindre grupper, är något som flera kommuner funderar över.

– Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att stå bakom beslutet att ställa in traditionellt studentfirande är självklart för oss. Men som andra kommuner funderar vi vidare på om vi skulle kunna ha någon form av ceremoni kring betygsutdelningen, säger Marie Truedsson.

Senast uppdaterad 15 april 2020