En timmes fri parkering införs tillfälligt i centrala Sundbyberg

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. För att stötta handeln och restaurangerna beslutade krisledningsnämnden den 26 mars att införa en timmes gratis parkering i affärsnära lägen, det vill säga i parkeringszon B. Beslutet gäller fram till den 31 augusti 2020.

Mobilappar möjliggör fri parkering under en timme

Du måste använda mobilapparna Easypark eller Parkster för att få en timmes gratis parkering. Logga in som vanligt i appen och välj den områdeskod som visas på skylten. Då genereras en timmes fri parkering automatiskt och sedan ordinarie parkeringsavgift, det vill säga 20 kronor/timme.

Det finns en spärrtid på 15 minuter efter avslutad parkeringstid på taxazon B. Det innebär att det måste gå 16 minuter efter att du har avslutat din parkering innan du kan parkera på en annan gata med taxazon B.

I dagsläget kan du inte använda parkeringsautomaterna för att få den första timmen gratis. Det beror på att de är för omoderna så det går inte att omprogrammera taxorna på det sättet. Vi ska under maj påbörja uppgraderingen av parkeringsautomaterna. När det är klart går det även att betala via automaterna och få en timmes fri parkering. När de nya parkeringsautomaterna är på plats höjs avgiften den andra parkeringstimmen till 30 kronor/timme.

Ta ditt ansvar i den rådande situationen!

Tänk på att om du handlar och rör dig ute – ta ditt ansvar för att inte sprida viruset! Du måste vara helt frisk och det är viktigt att du håller ett ordentligt avstånd till andra, även i kön i butiken.

Läs protokollet från Krisledningsnämndens möte den 26 mars 2020PDF

Ta del av frågor och svar gällande beslutet

Senast uppdaterad 16 april 2020