Bullrande arbeten på Stationsgatan

Spont, plåtar som används som stödkonstruktion vid byggnation.

Nyheten har uppdaterats med datum och omfattning. Trafikverket planerar utföra bullrande arbeten i marken i Stationsgatan med start omkring 20 april 2020. Arbetena beräknas pågå cirka en månad.

Spontarbetet, att sätta stödkonstruktion i marken, är en del i det omfattande arbetet med att lägga om ledningar i marken i Stationsgatan. Berörda informeras via portanslag av Trafikverket.

För mer detaljer om Trafikverkets arbete, se trafikverket.se/malarbanan-sundbyberglänk till annan webbplats

För frågor om arbetet

Kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, de har öppet dygnet runt.

Nyheten har uppdaterats med datum och omfattning. Tidigare publicerad den 1 april 2020.

Senast uppdaterad 15 april 2020