Coronavirus finns på äldreboenden i staden

Det finns bekräftade fall av covid-19 på äldreboenden i Sundbybergs stad.

När någon på ett äldreboende har fått covid-19 är det framförallt den personen och dess närstående som får information, samt boende på samma våning och deras anhöriga.

Vi svarar här på de vanligaste frågorna om coronaviruset och sjukdomen covid-19 som gäller äldreboenden.

Har ni några smittade på stadens äldreboenden?

Ja, vi har konstaterade fall.

Vilka äldreboenden är drabbade?

Det finns konstaterad smitta på flera boenden. Vi kommer inte att informera allmänt om vilka boenden eller avdelningar det gäller, detta för att smittade personer inte ska gå att identifiera. När någon har blivit smittad hör vi av oss direkt till den personens anhöriga. Vi informerar också de som bor på samma avdelning och deras anhöriga.

Vad händer vid misstänkt smitta/när någon är smittad på ett äldreboende?

När en person på ett äldreboende misstänks ha covid-19 är det boendets sjuksköterska som gör en första bedömning. Efter ordination av läkare testas sedan personen av vårdpersonal från Region Stockholm.

När någon konstateras vara smittad av covid-19 vårdas den personen enligt särskilda rutiner. Så länge personen inte behöver sjukhusvård akut stannar den på boendet och får sin omvårdnad där. Alla boenden har också tillgång till läkare.

Hur undviker ni att smitta sprids?

Alla äldreboenden har sedan tidigare tydliga rutiner för hygien som alla medarbetare fått utbildning i och följer. Rutinerna gäller för hela Region Stockholm. Rutinerna gäller allt ifrån arbetskläder till skyddsutrustning. Vi följer noga de rekommendationer som kommer från Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Staden har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för detta.

Coronaviruset sprids framförallt genom hostningar och nysningar och kontakt mellan personer. Vi gör allt för att minimera denna risk:

Personal får inte arbeta vid minsta tecken på symtom. Blir man sjuk under arbetsdagen går man hem på en gång.

Boende som känner sig sjuka ska hålla sig på sitt rum/i sin lägenhet.

Personer med konstaterat smitta stannar på sina rum/i sina lägenheter och får all omvårdnad där.

Besöksförbud gäller på alla äldreboenden. Precis som tidigare kan anhöriga göra besök om det finns mycket särskilda behov, men bara efter att ha haft kontakt med boendets sjuksköterska eller chef.

Det kan vara svårt att inte få hälsa på eller få besök som man är van vid. Vi uppmuntrar alla att hålla kontakten med sina närstående via telefon där det är möjligt.

Slutar ni ta emot nya personer på äldreboendena nu?

Vi har ett stort och viktigt ansvar att avlasta sjukvården, till exempel för personer som vårdats på sjukhus för covid-19 och behöver tillfriskna mer innan de återvänder hem.

När det gäller att ta emot nya boende görs individuella bedömningar som utgår både ifrån vilken situation boendet har och vilka behov som finns hos den som behöver flytta in. Vi försöker minska risken för smittspridning även här genom att hålla isär friska personer och personer med konstaterad smitta.

Vad gör ni för att säkerställa att verksamheten kan vara igång?

Tillgången på personal är en utmaning när medarbetare måste vara hemma vid minsta tecken på förkylningssymtom. Vi arbetar intensivt med att anställa vikarier som kan täcka upp behovet. I staden pågår också en inventering av alla medarbetare med lämplig erfarenhet, allt för att säkra bemanningen i äldreomsorgen.

Tillgången till material och skyddsutrustning är också viktig. Staden har en särskild grupp som arbetar med att köpa in och fördela material till verksamheterna.

Senast uppdaterad 7 april 2020