Folkhälsomyndigheten har samlat information för dig som känner oro

Många kan nu känna oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske för någon annans hälsa och liv.

Förändringar i samhället som den pågående pandemin för med sig, kan hos många skapa oro och frustration och känslorna förstärks ofta av att vi inte vet hur situationen kommer att utvecklas.

Folkhälsomyndigheten har samlat information Länk till annan webbplats. för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna tid:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-kanner-oro-for-coronaviruset/

Senast uppdaterad 6 april 2020