Begränsad framkomlighet Vasagatan - Esplanaden

Skiss över hur gående och cyklister leds om på Vasagatans södra gångbana för att komma till Esplanaden. (Trafikverkets arbetsområden är endast ungefärliga)

Skiss över hur gående och cyklister leds om på Vasagatans södra gångbana för att komma till Esplanaden. (Trafikverkets arbetsområden är endast ungefärliga)

Vasagatan är sedan tidigare avstängd för biltrafik. Gående och cyklister kommer under en tid att hänvisas till den södra gångbanan på Vasagatan, för att komma till Esplanaden. Entréer till fastigheterna på Vasagatan är alltid tillgängliga.

Trafikverket arbetar med ledningar och brunnar i hörnet Vasagatan-Esplanaden vilket gör att deras arbetsområde behöver utvidgas. Dessa arbeten beräknas pågå till 14 april 2020.

En parkeringsplats för rörelsehindrade i närheten av Esplanaden 8 stängs tillfälligt, fram till den 14 april 2020. Parkeringsplatsen är främst avsedd för besökare till Träffpunkten Allén, dagverksamheten för äldre, som just nu är tillfälligt stängd för att begränsa smittspridningen till och bland äldre.

För mer information om Trafikverkets arbete på Vasagatan, se trafikverket.se/malarbanan-sundbyberglänk till annan webbplats

Tidigare nyhet om Vasagatan

För frågor om arbetet
Kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, de har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 3 april 2020