Övergivna och trasiga cyklar städas bort

En till två gånger per år städar vi bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Sundbyberg. Anledningen är att förbättra tillgängligheten. Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar, försämrar framkomligheten och är även ett hinder vid renhållningen. Dessutom förfulas stadsbilden.

Märkning och bortforsling

Under vecka 14 märker vi upp alla cyklar som bedöms som övergivna med en gul lapp. De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning efter fyra veckor forslar vi bort till en uppställningsplats.

Om du vill ha tillbaka din cykel får du kontakta servicecenter, beskriva hur den ser ut och sedan hämta ut den. Cyklar som inte har hämtats ut efter tre månader skickar vi till ett företag som återanvänder, reparerar och säljer dem.

Läs mer om hur vi hanterar felparkerade cyklar

Senast uppdaterad 1 april 2020