Blomsterbutik

Stöd det lokala näringslivet!

Sundbyberg är Sveriges snabbast växande kommun och i takt med att allt fler bosätter sig i Sundbyberg har det också blivit en plats för stora som små företag. Men just nu är näringslivet utsatt. Den pågående pandemin är en tuff tid för företagen i Sundbyberg.

För att underlätta för alla lokala företagare i Sundbyberg ser staden därför över åtgärder som kan bidra till att mildra de negativa ekonomiska effekterna.

Vi vill också uppmana alla sundbybergare som har möjlighet att handla lokalt och därmed bidra till att stötta Sundbybergs företagare. Det kan till exempel röra sig om gå och hämta mat från en av våra restauranger, eller beställa på nätet och få den hemkörd. Eller handla i en av stadens butiker, där många håller öppet som vanligt.

Tänk på att i alla situationer ha en god handhygien och att stanna hemma om du har förkylningssymptom, även lindriga.

Här kan du läsa stadens information med anledning av coronaviruset.

Vårt lokalsamhälle står starkt och tillsammans ska vi ta oss igenom den här krisen. Vi hjälps åt, det är så vi kommer klara det!

Stefan Bergström (C), ordförande Exploaterings- och näringslivsutskottet, förste vice ordförande kommunstyrelsen

Peter Schilling (S), ordförande kommunstyrelsen

Johan Storåkers (L), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Axel Conradi (M), andre vice ordförande kommunstyrelsen

Moisés Ubeira (V), gruppledare

Gary Aelius (SD), gruppledare

Anton Fendert (MP), gruppledare

Marcus Jonsson (KD), gruppledare

Senast uppdaterad 25 mars 2020