Kvällsarbete på Järnvägsgatan

Trafikverket planerar arbeta kvällstid den 24-25 mars på Järnvägsgatan i höjd med Löfströms allé bro.

Vattenledning vid Löfströms allé bro, Sundbyberg

Arbetet är en del i det mer omfattande arbetet med att lägga tillfälliga ledningar på bron till Löfströms allé.

För mer detaljer om Trafikverkets arbete, se
Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs utlänk till annan webbplats

För frågor om arbetet, vänligen kontakta Trafikverkets kontaktcenter
0771-921 921, de har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 23 mars 2020