Stadsdirektör Jan Eriksson och kommunpolis Kajsa Johansson skakar hand.

Stadsdirektör Jan Eriksson och kommunpolis Kajsa Johansson är överens.

Medborgarlöftet Sundbybergs stad 2020

Medborgarlöftet är en viktig del av Sundbyberg stads och polisens gemensamma arbete. Vi har lyssnat på vad de som bor och verkar i Sundbyberg upplever som viktigast för tryggheten och säkerheten.

Invånarnas upplevelser har tillsammans med stadens och polisens kunskap resulterat i särskilda prioriteringar.

Situationen idag

Det finns olika faktorer som påverkar både tryggheten och säkerheten, och de skiljer sig beroende på var man bor och verkar inom Sundbyberg. Den uppenbara oron finns i både Hallonbergen och Rissne samt där ungdomar och/eller kriminella gäng ”hänger”.

Prioriteringar under året

De särskilda prioriteringarna under året kommer att vara synlighet, trygg och säker offentlig miljö samt samverkan.

Synlighet

Vi ska prioritera närvaro i Rissne och Hallonbergen då dessa områden upplevs som särskilt otrygga. Vi ska jobba för att skapa tillit och förtroende i områdena.

Trygg och säker offentlig miljö

Vi ska prioritera trygghetsskapande arbete i det offentliga rummet.

Samverkan

Vi ska ha ett samverkansforum på strategisk och operativ nivå i Sundbyberg med invånarnas trygghet i fokus.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Vi ska öka förtroendet för polisen och för andra myndigheter. Vi ska även öka den generella trygghetskänslan i Sundbyberg.

Följ hur det går

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp och kommuniceras. Mer information på polisen.se Länk till annan webbplats. och här på Sundbyberg stads hemsida.

Senast uppdaterad 17 mars 2020