Trafiken stängs av på Vasagatan

Trafikverket ska flytta ledningar på Vasagatan under våren. Vasagatan stängs av helt för biltrafik mellan den 16 mars och 8 maj 2020. Garageinfarten i Signalfabriken är tillgänglig för in- och utfart.

Under Trafikverkets pågående arbete med att flytta ledningar i Vasagatan, kommer gatan stängas för biltrafik. Entréer till fastigheter är tillgängliga och butiker och restauranger är öppna som vanligt.

Besökare till Träffpunkten Allén och äldreboendet Bällstahof hänvisas till parkeringar på Esplanaden.

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. Ledningar behöver flyttas för att ge plats åt utbyggnaden av järnvägen.

Mer information

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs utlänk till annan webbplats

Projektet Nya stadskärnan i Sundbybergs stadlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 17 mars 2020