Popplar fälls i Stamgårdsparken

Vi har tagit ner tre popplar i Stamgårdparken. Träden fälls för att de utgör en säkerhetsrisk.

Vi lämnar kvar högstubbar på cirka två meter som ska ringbarkas för att minimera uppkomst av rot- och stamskott. På sikt kommer även högstubbarna att tas bort och ersättas med annan växtlighet.

Senast uppdaterad 4 mars 2020